Warunki prawne

O programie

Program obliczeniowy „Kalkulacje konstrukcji Fermacell“ stworzyła firma Fermacell GmbH w roku 2014.

Arkusze kalkulacyjne konstrukcji Fermacell to łatwa pomoc obliczeniowa.

Program do kalkulacji konstrukcji Fermacell nie jest programem do projektowania konstrukcji.

Zakłada się, że użytkownik posiada już pewną wiedzę na temat systemów Fermacell.

Do obliczeń konstrukcji stropu konieczne jest posiadanie opracowanego projektu konstrukcji podłogi.

Cel programu

Program ma za zadanie ułatwić obliczenia cen materiału i jego zużycia, obliczenie kosztów i czasu montażu.

Użytkownik wprowadzi parametry konstrukcji, której szuka lub wypisze poszczególne pozycje z wcześniej opracowanej konstrukcji podłogi.

Wyniki obliczeń można wyeksportować i dalej je opracowywać.

Użytkownik

Jest on przeznaczony dla wszystkich tych, którzy pracują z systemami suchej zabudowy Fermacell.

Z programu mogą korzystać sprzedawcy materiałów budowlanych, firmy montażowe i osoby prywatne.

Praca z programem

Praca z programem jest bardzo prosta i intuicyjna.

Pola oznaczone kolorem pomarańczowym użytkownik może edytować.

Tabelka „Obliczenia kosztów“ otwiera się w nowym oknie.

Dokumentacja

Program pobiera wartości z aktualnej dokumentacji i broszur technicznych, takich jak: Konstrukcje ścian, stropów i podłóg, Katalog Planowanie i obróba Płyty gipsowo-włóknowe, Katalog Planowanie i obróbka Systemy podłogowe i Fermacell Powerpanel H2O.

Ceny są przyjmowane wg aktualnego cennika Fermacell i są podawane bez VAT.

Program nie aktualizuje się sam, dlatego należy śledzić stronę internetową www.fermacell.pl i w razie potrzeby pobrać nową, aktualną wersję programu.

Ceny materiału, który nie pochodzi z asortymentu firmy Fermacell użytkownik może dodać sam.

Odpowiedzialność za treść.

Podane tutaj informacje nie są objęte żadną gwarancją poprawności, dokładności, aktualności, dostępności ani kompletności.

Firma Fermacell GmbH nie ponosi odpowiedzialności za wynik kalkulacji cenowej, ani za materiały wykorzystane do opracowania kalkulacji.

Prawa autorskie i własność intelektualna.

Program służący do obliczeń jest majątkiem firmy Fermacell GmbH i jest udostępniany za darmo wszystkim użytkownikom.

 

Ewentualne uwagi prosimy kierować na adres

Zpráva