Imprint

FERMACELL Systemy suchej zabudowy:
Fermacell GmbH (Sp z o.o.)
Oddział w Polsce
ul. Migdałowa 4
PL 02-796 Warszawa
Tel: + 48 22 6451338(9)
Fax: +48 22 6451559
e-mail: fermacell-pl@jameshardie.com

NIP: 1080021713
REGON: 368031900
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000690145

www.fermacell.pl
www.poddasze-remont.pl
www.budowaniedoskonale.pl
www.podlogi-kalkulator.pl

Zpráva